Vlastivědný spolek Českolipska

Má cesta do Bavorska za německými krajany

Přednáška  Mgr. Tomáše Cidliny, historika muzea v České Lípě


25. ledna 2020    14.00 hodin - klubovna muzea


Ztracené květy v prodeji!!

V neděli 8. 12. byla v Biberově kapli slavnostně pokřtěna nová kniha Ztracené květy, která mapuje umělecká díla a plastiky druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru v České Lípě. Je dílem autorského kolektivu Michala Panáčka, Michala Rádla, Filipa Šváchy a Tomáše Vlčka. Knihu pokřtila starostka města Ing. Jitka Volfová a dcera Karla Vratislava Nováka PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.
Knihu můžete zakoupit v knihovně Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a  v Reynkově knihkupectví.

O knize si můžete přečíst na iDNES a v Českolipském deníku.


31. ledna 2020    14.00 hodin - Česká Lípa


Sto let agrární politiky a zemědělského podnikání na Českolipsku

Pozor – od 1. února se konají přednášky v náhradních prostorách vždy od 14. hodin. Důvodem jsou rekonstrukční práce v muzeu.

Sto let agrární politiky a zemědělského podnikání na Českolipsku ( k výročí založení strany Svaz českých rolníků v České Lípě).

Přednáška Ladislava Smejkala.

 


1. února 2020    14.00 hodin - DDM Libertin


Moskevskou ulicí za jejími domy a dávnými obyvateli

Vycházka Vlastivědného spolku Českolipska a Klubu českých turistů.

Sraz v 10. 00 hodin před radnicí.

Vede Ladislav Smejkal


8. února 2020    10.00 hodin - radnice v České Lípě


Historické nálezy minerálů z různých lokalit Českolipska ve sbírkách Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a perspektivy do budoucnosti

Historické nálezy minerálů z různých lokalit Českolipska ve sbírkách Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a perspektivy do budoucnosti.

Přednáška Petra Mužáka, geologa českolipského muzea.


15. února 2020    14.00 hodin - DDM Libertin


Obrázky z doby normalizace v České Lípě

Obrázky z doby normalizace v České Lípě.

Přednáška Zdeňka Pokorného a Ladislava Smejkala se snímky nejdůležitějších aktérů normalizačního procesu v České Lípě


22. února 2020    14.00 hodin - DDM Libertin


Pásmo z myšlenek českých literátů, veřejných pracovníků a prezidenta T. G. Masaryka o našem státě a jeho zřízení.

Pásmo z myšlenek českých literátů, veřejných pracovníků a prezidenta T. G. Masaryka o našem státě a jeho zřízení. Koná se u příležitosti stého výročí první demokratické ústavy Československé republiky (29. 2. 1920) a 170. výročí narození T.G. Masaryka.

 


29. února 2020    14.00 hodin - DDM Libertin


Vycházka Vlastivědného spolku Českolipska a Klubu českých turistů

Sraz v 10. 00 hodin před muzeem.

Děčínskou ulicí a přilehlými místy za domy a jejich dávnými obyvateli.

Vede Ladislav Smejkal


07. března 2020    10.00 hodin - sraz před muzeem


Jindřich z Lipé, jeho synové a následovníci

Přednáška archiváře Miloslava Sovadiny.


14. března 2020    14.00 hodin - DDM Libertin

▴ NAHORU