Vlastivědný spolek Českolipska

NOVINKY

Musejní pochody

V sobotu 15. října se můžeme těšit na zajímavou besedu. Ve vzpomínkovém pásmu nás Miloslav Sovadina seznámí s „Musejními pochody“, s téměř neznámým počinem, u jehož zrodu stál Ladislav Smejkal. Akce, která byla spíše zábavou a recesí, má kupodivu již dlouhou tradici, přesto však zůstávala veřejnosti dlouho zcela skryta. Nyní bude poprvé představena publiku, vzpomínky účastníků budou doprovázeny historickými fotografiemi. Kdo jste měli Ladislava Smejkala rádi, přijďte zavzpomínat do Villy Hrdlička, začátek je ve 14 hodin.


15. října 2022    14.00 hodin - Villa Hrdlička


Žitava a Marienthal

Cyklus Krajem svaté Zdislavy

Výlet autobusem do Žitavy na komentovanou prohlídku kostela sv. Jakuba a Marienthalu.
Cena 220,- Kč
Přihlášky u Magdaleny Pujmanové v muzeu - pujmanova@vscl.cz nebo na telefonu 608568176

Odjezd od muzea v 9 hodin


22. října 2022    9.00 hodin - Vlastivědné muzeum a galerie


Mařenice

Cyklus Krajem svaté Zdislavy

Výlet autobusem na komentovanou prohlídku kostela sv. Maří Magdaleny a procházka ke kapli na Kalvárii.
Přihlášky u Magdaleny Pujmanové v muzeu - pujmanova@vscl.cz nebo na telefonu 608568176.
Cena 120,- Kč

Odjezd od muzea v 8 hodin


5. listopadu 2022    8.00 hodin - Vlastivědné muzeum a galerie


V sekci Program akcí naleznete podrobnější informace a kompletní seznam akcí pořádaných VSČ.
▴ NAHORU