Výročí 140 let od založení Nordböhmischer Excursions-Clubu

Akce připravované Vlastivědným spolkem Českolipska v roce 2018

Podrobnosti k jednotlivým akcím budou včas doplňovány.

 

Sobota 3. ledna: Trofeje Excurions-clubu. Známá i méně známá místa Českolipska na obrázcích ze sbírky vlastivědného spolku Excursionsclub. Přednáška Ladislava Smejkala - více zde.

Leden – červen: Koncerty komorní řady festivalu Lípa Musica s připomenutím osobností města (Česká Lípa, Centrum textilního tisku)

út/23/1/19h  Kalabis Quintet a Bohumil KINSKÝ - více zde.
út/20/2/19h  Purgatio: středověká a renesanční inspirace Dantovou komedií a Wilhelm HORN
út/20/3/19h  Zemlinský kvartet a Franz MOHAUPT
út/24/4/19h  Musica Florea & Marek Štryncl a Josef Mauritius ELBEL
út/22/5/19h  Lukáš Sommer & kytara a Johann Nepomuk WILLOMITZER
út/19/6/19h  Ritornello & Michael Pospíšil a Eduard STEFFEN (Městský park)

Sobota 10 března: Setkání Miroslava Sovadiny a Ladislava Smejkala o vlastivědné práci od Excursionclubu až Vlastivědnému spolku Českolipska. Začátek ve 14 hodin v klubovně muzea.

Sobota 24. března: Slavnostní valná hromada VSČ u příležitosti 140. výročí ustavující schůze Nordböhmischer Exkursions-Club.

25. 4. - 17. 6. 2018: Fotografické trofeje z Excursions-clubu. Fotografie a fotokopie z domova i ze světa věnované členy a příznivci Vlastivědného spolku Excursionsclub. Výstava v Maštálkové síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

Konec dubna: Vernisáž obnovené výstavy „Deset prvních výletů Nordböhmischer Excursions-Clubu v roce 1878“ ve veřejném prostoru města.

Polovina května: Setkání vlastivědných pracovníků Českolipska.

Červen: Výstava osobností Nordböhmischer Excursions-Clubu ve veřejném prostoru města.

Úterý 19. června: Akce města Česká Lípa – slavnostní odhalení pomníku Eduarda Steffena (spolupráce Vlastivědného spolku Českolipska).

Červenec – září: Výstava studentských architektonických návrhů projektů ve veřejném prostoru města.

Sobota 15. září: Vzpomínkový výlet na hrad Ostrý k připomínce události, kde se zrodila myšlenka na založení Nordböhmischer Excursions-clubu.

Sobota 6. října: Slavnostní křest pamětní publikace „Nordböhmischer Excursions-Club a 140 let vlastivědné práce na Českolipsku“ – v rámci Burzy knih ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě.

Pondělí 8. října: Akce města Česká Lípa – odhalení obnoveného pomníku A. Paudlera (spolupráce Vlastivědného spolku Českolipska).