Archiv akcí 2017

V roce 2017 se již konaly následující akce:

Sobota 7. ledna: Dojmy z Českolipska, více zde.
Sobota 21. ledna: Sbírka Biblí Bohumila Malotína v Českolipském muzeu, více zde.
Sobota 28. ledna: Cesta do Vídně podniknutá v roce 1864 Janem Evangelistou Konopasem, více zde.
Sobota 4. února: Stará Slovanka a blízké okolí, více zde.
Sobota 11. února: Českolipský klášter a naše národní obrození, více zde.
Sobota 4. března: Poznávání historického Svárova, více zde.
8.3. - 17.4.2017: Dialog o České Lípě. Výstava v Máštálkové síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, více zde.
Sobota 11. března: Severočeský Excursions-club, průkopník vlastivědné práce na Čekolipsku, více zde.
Úterý 7. března: Dialog o České Lípě: vernisáž k výstavě - více zde.
Sobota 8. dubna: Prohlídka památek augustiniánského kláštera - více zde.
sobota 22. dubna: Putování městem po obvodu historických hradeb - více zde.
Pondělí 1. května: Autobusový zájezd do Podkrušnohoří - více zde.
Sobota 20. května: Vlakový zájezd do národního parku Saské Švýcarsko: mezi hrady Wehlen a Rathen - více zde.
27.4. - 18.6.2017: František Kněžík a ti druzí. Výstava v Maštálkové síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, více zde.
Sobota 24. června: Autobusový zájezd do západní Lužice - více zde.
Středa 28. června: Válka a revoluce. Výstava v Maštálkové síni Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, vice zde.
Neděle 10. září: Vlakový zájezd do Žitavy. Výročí reformace a Velké postní plátno, více zde.
Sobota 23. září: Vycházka na Hůrku s historikem a geologem – více zde.
Úterý 26. září: Roky na kartě: vernisáž k výstavě – více zde.
Čtvrtek 28. září: Svatováclavský zájezd do Podkrušnohoří: autobusový zájezd do míst nejvíce postižených těžbou uhlí – více zde.
Sobota 14. října: Muzejní a vlastivědná práce na Českolipsku v 50. a 60. letech minulého století – více zde.
Sobota 21. října: Reformace v Horní Lužici. Přednáška Milana Turka z Liberce – více zde.
Sobota 4. listopadu: Dušičkový výlet do Bělé pod Bezdězem. Návštěva hřbitova, Hůrky a náměstí – více zde.