Program na druhé čtvrtletí roku 2019

 

13. dubna, sobota – vlakový zájezd do Ústí nad Labem
Jeden den v Ústí nad Labem
Odjezd z České Lípy hlavního nádraží v 7.38 hodin. Prohlídka městského centra z hlediska architektury a historického vývoje. Návštěva městského muzea.
Návrat s odjezdem z Ústí nad Labem ve 13.27 hodin nebo v 15.27 hodin.


1. května, středa – autobusový zájezd do Hradce Králové
Odjezd z České Lípy v 7.00 hodin od muzea.
Trasa: Česká Lípa – Hořiněves (rodný domek Václava Hanky) – Hradec Králové (historické centrum s katedrálou a bílou věží, „Zpívající stromy“, elektrárna Hučín s expozicí  obnovitelných zdrojích, největší sladkovodní akvárium v Baarově ulici).
Na zpáteční cestě zastávka ve Všestarech u pamětní desky Hynka Jirouše, legionáře a hrdiny II. odboje.
Předpokládaný návrat do České Lípy do 18.00 hodin
Cena: 300 Kč, platit možno u Ladislava Smejkala nebo Magdaleny Pujmanové v muzeu.


18. května, sobota – vlakový zájezd k Mezinárodnímu dni muzeí
Jeden den v Chlumci nad Cidlinou
Odjezd z České Lípy hlavního nádraží v 6.24 hodin. Navštívíme zámek a seznámíme se s tradicí rodu Kinských. Městské muzeum v Loretě a historické centrum města.
Předpokládaný návrat s odjezdem z Chlumce nad Cidlinou v 15.28 hodin.


15. června, sobota – autobusový zájezd do německého Podkrušnohoří
Odjezd v 7.00 hodin od muzea
Trasa: Česká Lípa – Cínovec – Altenberg (Hornické muzeum s ukázkovou štolou) – Dipoldiswalde (historické město s muzeem ve staré koželužně) – Reichardsgrimma (historické město se slavnými varhanami a zámkem)
Předpokládaný návrat do 18.00 hodin
Cena: 300 Kč, platit možno u Ladislava Smejkala nebo Magdaleny Pujmanové v muzeu.


26. června, středa – Maštálkova síň muzea v České Lípě v 16.30 hodin
Vernisáž výstavy Z kaleidoskopu dějin 19. a 20. století. Zapomenuté a zapomínané stránky dějin z dokladů Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.