Program na druhou čtvrtinu roku 2017

8. dubna - sobota, vlastivědná exkurze, sraz před muzeem v České Lípě v 10. 00 hodin
Komentovaná prohlídka památek ambitu kláštera k 390. výročí založení českolipského kláštera
vede Ladislav Smejkal

22. dubna - sobota, vlastivědná vycházka, sraz před muzeem v České Lípě v 10. 00 hodin
Putování městem po obvodu historických hradeb. Tematický výklad k 680. výročí první zmínky
o České Lípě
vede Ladislav Smejkal

26. dubna – středa, Vlastivědné muzeum a galerie v Č. Lípě - Maštálkova síň v 16. 30 hodin
Vernisáž výstavy: František Kněžík a ti druzí. Zemědělství a venkovský lid ve 20. století, především po roce 1945

1. května - pondělí, autobusový zájezd do Podkrušnohoří
Odjezd od muzea v České Lípě v 7. 00 hodin
Trasa: Česká Lípa – Dubí (slavný mariánský kostel) – Hrob (zbořený evangelický kostel z roku 1617) – Osek (cisterciácký klášter) – Hrad Rýzmburk – městské muzeum v Litvínově
Cena: 280 Kč, přihlášky od 1. dubna v muzeu

20. května - sobota, vlakový zájezd do Saska
Dva hrady na Labi: Wehlen a Rathen
odjezd z České Lípy rychlíkem do Děčína a dále vlakem do stanice Stadt Wehlen. Prohlídka hradu
a pěší putování v délce 7 km s návštěvou výletního místa Bastei a hradu Rathen.
Odjezd ze stanice Rathen kolem 16. 00 hodiny. Návrat do České Lípy v 18. 21 hodin
Výhodná jízdenka pro pět osob Elbe, cena 550 Kč

24. června - sobota, autobusový zájezd do Lužice a Saska
Odjezd od muzea v České Lípě v 7. 00 hodin
Trasa: Česká Lípa – Rumburk – Neukirch (tkalcovská vesnice) – Bischofswerda (prohlídka města) – Rammenau (nejkrásnější zámek v Lužici) – Kamenz (město lužického Šestiměstí) – Pulsnitz historické město, středisko výroby proslavených perníků
Návrat kolem 17. 00 hodiny
cena: 300 Kč, přihlášky od 1. června v muzeu

28. června - středa, Vlastivědné muzeum a galerie v Č. Lípě  - Maštálkova síň v 16. 30 hodin
Vernisáž výstavy Velká válka a revoluce. Výstava ke stému výročí bolševické revoluce. Sociální dopady společenských převratů ve 20. století.