Archiv akcí 2018

Články a fotografie k jednotlivým akcím:

 

Sobota 13. ledna: Trofeje Excursionsclubu. Známá i méně známá místa Českolipska na obrázcích ze sbírky vlastivědného spolku Excursionsclub, více zde.

Sobota 20. ledna: 120 let od narození nakladatele Aventina Otakara Štorcha-Mariena. Přednáška Zdeňka Pokorného o zapomenuté osobnosti a jejího vztahu k České Lípě, více zde.

Sobota 27. ledna: Vlastivědná práce muzea a archivu v letech sedmdesátých a osmdesátých. Přednášku spojenou se vzpomínkou na Marii Vojtíškovou k nedožitým 90. narozeninám připravili Ladislav Smejkal a Miloslav Sovadina, více zde.

Sobota 3. února: Českolipsko ve válečné tetralogii, rok 1917. Přednáška spojená s recitací a přednesem textů. Připravil Ladislav Smejkal a Miroslav Kolář – více zde.

Sobota 17. února: Architekturou ke zdraví, stavby lázeňských budov na Českolipsku. Přednáška Petry Šternové – více zde.

Sobota 3. března: Českolipsko ve válečné tetralogii, rok 1918. Přednáška spojená s recitací a přednesem textů. Připravil Ladislav Smejkal a Miroslav Kolář – více zde.

8. 3. - 15. 4.: Hudební život a česká menšina v době meziválečné. Výstava v Maštálkově síni – více zde.

Sobota 7. dubna: Zajatecký hřbitov u osady Lada. Vlakový výlet do Jablonného v Podještědí – více zde.

Středa 25. dubna: Trofeje Excursionsclubu. Výstava v Maštálkově síni – více zde.

Úterý 1. května: Autobusový zájezd do Podkrušnohoří III. – více zde.

Sobota 23. června: Autobusový zájezd do německého Krušnohoří – více zde.

Středa 27. června: V rytmu dějin. Vernisáž výstavy v Maštálkové síni – více zde.

Sobota 15. září: Výlet na zříceninu Ostrý – symbol založení Nordböhmischer Escursions-Clubu – více zde.

Pátek 28. září: Výlet autobusem na Frýdlantsko – více zde.

Sobota 13. října: Muzeum Břetislava Vojtíška. Přednáška Ladislava Smejkala s obrazovou prezentací k 90. výročí narození emeritního ředitele muzea – více zde.

Sobota 20. října: 18. chasa v boji proti Deutschböhmen. Přednáška Ladislava Smejkala o zápasu za budoucí stát v roce 1918 na Českolipsku – více zde.

Sobota 10. listopadu: Dušičkový výlet do Arnultovic – více zde.

Neděle 2. prosince: Synagogy v Čechách a na Moravě – více zde.

Sobota 8. prosince: Tečka za stoletým výročím – více zde.