Tyto internetové stránky Vlastivědného spolku Českolipska slouží k lepší komunikaci nejen se členskou základnou, ale i se širší veřejností. Naleznete zde základní informace o spolku, ale zárověň informace o akcích připravovaných, či již  uskutečněných.

Vlastivědný spolek Českolipska
Střelnice 3035
470 01 Česká Lípa
Číslo účtu: 900545399/0800 (ČS Česká Lípa)

Členské příspěvky ve výši 150,- Kč na běžný rok možno zaplatit v průběhu ledna či února
v hotovosti ve Státním okresním archivu v České Lípě nebo zaslat na výše uvedený účet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novinky:

Vyšel nový vlastivědný sborník Bezděz na rok 2019

Vážení,
s potěšením Vám oznamujeme, že vyšlo další číslo vlastivědného sborníku Bezděz 28/2019. 
Sborník Bezděz si můžou vyzvednout všichni, kteří mají zaplacený členský příspěvek Kč 150 na letošní rok 2019, ve Státním okresním archivu Česká Lípa, Střelnice 3035 (za katastrální úřadem) u J. Jarolímkové přímo ve studovně archivu v úřední dny (pondělí, středa) od 8-12 a od 13-17 hodin.
Obsah čísla je uveden na konci strany Vlastivědný sborník Bezděz.

Dále si dovolujeme připomenout,  kdo z Vás ještě nemá zaplacený členský příspěvek, může tak učinit přímo na místě v archivu (též u J. Jarolímkové). Úhradu lze provést také převodem na účet 900545399/0800. Variabilním symbolem je členské číslo na průkazce. Poté si sborník můžete vyzvednout.

Cena sborníku ve volném prodeji je 177 Kč.

 

Oznámení o volbě nového výboru

Dne 2. dubna 2019 se konala schůze nově zvolených členů výboru, na kterém si zvolili předsedu, pokladníka a určili náplň práce ostatním členům

Předseda: Mgr. Michal Panáček

Pokladní: Bc. Jaroslava Vondrová

Členové výboru: Ing. Jaroslav Panáček (součinnost s předsedou spolku, hlavní redaktor sborníku Bezděz)

Mgr. Michal Rádl (administrativní práce, pomoc při přípravě akcí)

Magdalena Pujmanová (pomoc při akcích, propagace činnosti spolku)

 

Pozvánky a nabídky:

Dovolujeme si Vás pozvat na celoroční výstavu o lukostřelcích a ostrostřelcích v České Lípě v galerii Chodba. Představuje činnost dvou významných střeleckých spolků v České Lípě v minulosti. Kromě historie obou spolků jsou zde představeny jejich kuše, pušky, dřevěná maketa orla, prapory, části uniformy ostrostřelců a drobné dary věnované spolku lukostřelců. Hlavním magnetem výstavy je 38 malovaných ostrostřeleckých terčů, které jsou jedinečným pramenem výtvarného charakteru a společenského poslání pro střelecké soutěže. Všechny vystavené exponáty jsou součástí našich muzejních sbírek. K dispozici je i katalog (zdarma). Více se o výstavě dozvíte zde.

 

140 let

V rámci loňských oslav 140. výročí založení Nordböhmischer Excursions-Clubu vydal koncem listopadu Vlastivědný spolek Českolipska reprezentační publikaci s názvem Nordböhmischer Excursions-Club a 140 let vlastivědné práce na Českolipsku. Kniha rekapituluje historii Nordböhmischer Excursions-Clubu, Českého musejního spolku pro kraj českolipský, vlastivědné práce po 2. světové válce, Klubu přátel muzea a Vlastivědného spolku Českolipska.

Autory textů jsou Miloslav Sovadina, Olga Sykáčková, Ladislav Smejkal a Jaroslav Panáček. Knihu o rozsahu 208 stran v pevné vazbě sestavil a bohatým obrazovým materiálem doprovodil Michal Panáček.

Členové spolku obdrží výtisk knihy zdarma, pokud se o něj přihlásí ve Státním okresním archivu Česká Lípa u paní Jarolímkové.

Ostatní zájemci si knihu mohou zakoupit za 250,- Kč ve Státním okresním archivu, v Reynkově knihkupectví, v Knihkupectví Rubický, v Regionálním turistickém informačním centru a ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě.

 

 

 

O ostatních publikacích včetně novinek v sekci Publikace.

 

Nejbližší akce pořádané VSČ:

 

21. září, sobota – exkurze, sraz ve 14. hodin před muzeem
Českolipský klášter jako školské zařízení (1627 – 1882). Specializovaná prohlídka budovy. Po skončení pokračujeme promítáním obrázků ze zajímavých historických míst kláštera v klubovně muzea.
Vede Ladislav Smejkal

28. září, sobota – vycházka, sraz před vchodem do městského hřbitova ve 14. hodin
100 let české školy. Vycházka po trase velkého průvodu českolipských Čechů z roku 1932 od původní české školy v Moskevské ulici ke škole Tyršově. Nejdříve uctíme na městském hřbitově památku zakladatelů prvního českého školního výboru.
Vede Ladislav Smejkal

 

Akce KPM jsou volně přístupné široké veřejnosti. Pokud není uvedeno jinak, konají se ve velké klubovně Vlastivědného muzea v České Lípě.

 

V sekci Program akcí naleznete podrobnější informace a kompletní seznam akcí pořádaných VSČ.

 

Matice česká,
sekce Společnosti Národního muzea v Praze,
usiluje svým působením o zkvalitnění národního vědomí a snaží se také pečovat o hroby českých spisovatelů.

Ferdinand Břetislav Mikovec (23. prosince 1826, Sloup v Čechách - 22. září 1862, Praha) byl český vzdělanec, dramatik, básník a organizátor kulturního života. Původně byl pohřben na malostranském hřbitově v Košířích. Když byl hřbitov rušen, jeho ostatky i náhrobek byly roku 1911 na přání příbuzných převezeny do rodného Sloupu v Čechách.
Protože však je dnes Mikovcův hrob v zanedbaném stavu, snaží se Matice česká o jeho opravu a restaurování.
Za tím účelem vypsala veřejnou sbírku, která má za cíl shromáždit prostředky, potřebné k opravě Mikovcova hrobu. Vyzývá proto veřejnost, které není osud hrobu českého spisovatele lhostejný, aby přispěla na jeho obnovu.

Finanční prostředky je možno zasílat na účet:

94-3500580287/0100

variabilní symbol - 145 59 234

Za zaslané příspěvky děkujeme.

Za Matici českou: Pavel Muchka, Národní muzeum v Praze.

 

UPŘESNĚNÍ ČLENŮM VSČ


Vzhledem k množícím se dotazům, jak je to s volným vstupem členů spolku do expozic a na akce Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, uveřejňujeme vyjádření ředitele muzea ing. Zdeňka Vitáčka:
Pro členy VSČ platí text, který mají natištěn na zadní straně členského průkazu:
„Tento průkaz opravňuje držitele bezplatně navštěvovat expozice a výstavy ve všech zařízeních VMG v České Lípě”.

To znamená, že platící členové spolku mají přístup zdarma do všech stálých expozic instalovaných v hlavní budově VMG - kláštera v České Lípě, v archeologickém muzeu v Šatlavě, na pobočce v Doksech a na pobočce v Kravařích.
Zároveň mají přístup
zdarma na všechny výstavy krátkodobě instalované ve výstavních prostorách v hlavní budově VMG - kláštera v České Lípě, v archeologickém muzeu v Šatlavě, na pobočce v Doksech a na pobočce v Kravařích.
Průkaz však
neumožňuje vstup zdarma na akce pořádané v rámci činnosti VMG. Vstupné platí členové spolku například na tyto akce: Muzejní noc, Dny evropského dědictví, Vánoční trhy a další podobné akce v areálu kláštera v České Lípě; Masopust, Velikonoce a Paličkyáda na rychtě v Kravařích a další podobné akce, které jsou pořádány se speciálním vstupným.


Členský příspěvek na rok 2019 je možné uhradit:

Výše členského příspěvku pro rok 2019 je beze změny a činí stále pouhých 150 Kč. Členský příspěvek lze uhradit  hotově a ušetřit tak na poštovném nebo bankovních poplatcích. Platbu v hotovosti můžete provést u členky spolku paní J. Jarolímkové ve Státním okresním archivu Česká Lípa, Střelnice 3035 (za katastrálním úřadem). Pokud se rozhodnete pro bezhotovostní platbu bankovním převodem, nezapomeňte připojit variabilní symbol. Je to evidenční číslo, které naleznete na členském průkazu. Jedná se o Vaše osobní členské číslo, které slouží i k identifikaci plateb posílaných složenkou nebo přímo na účet spolku. Žádáme Vás proto, abyste své členské číslo vždy uváděli (i na složenkách) jako variabilní symbol. Číslo účtu Vlastivědného spolku Českolipska je 900 545 399/ 0800. Účet je veden u českolipské pobočky České  spořitelny.       
Pokud u někoho z Vás došlo ke změně příjmení nebo adresy, oznamte nám, prosím, tuto změnu.
Kontaktní e-mailová adresa: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , telefonické spojení je 488 577 805.